izvjestaj webUpravo je završen izvještaj pod nazivom "Participativni monitoring za jačanje odgovornosti vlada" Izvještaj o sprovođenju prve i druge faze konsultacija u Crnoj Gori je sproveden sa ciljem da se proveri koliko i na koji način građani/ke učestvuju u procesima donošenja odluka u Crnoj Gori. Kompletan izvještaj na engleskom možete da učitate ovdje >>>

naslovna izvjestaj monitoringMapiranje istraživanja - Sproveli smo mapiranje svih oblika i veza između formalnog i neformalnog učešća građana u praćenju sprovoenja ciljeva na čije su se ispunjavanje obaverzali Vlada i drugi donosilaci odluka. Faza mapiranja rezultirala je izradom Izvještaja o postojećim oblicima i mehanizmima učešća građana, uz isticanje prednosti i mana svakog od mehanizama, kao i uz formulaciju odgovarajućih preporuka.